lovecleatsCr7 Gold Cleats,Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,

SuanPan Mentalna aritmetika

SuanPan Mentalna aritmetika je razvojni program koji pojačava pažnju, koncentraciju i memoriju. Ona se sastoji od aritmetičkih kalkulacija gde se koristi samo ljudski mozak, bez pomoći kalkulatora, kompjutera, papira ili olovke.

UPIS JE U TOKU - BROJ POLAZNIKA JE OGRANIČEN
SuanPan Mentalna aritmetika - Program
SuanPan, mentalan aritmetika

Program mentalne aritmetike SuanPan je program mentalnog razvoja djece od 5 do 14 godina. Shodno starosnoj grupi, podijeljen je u tri edukativne jedinice:

  • kinder ( 5-7 godina)
  • primarna (7-10 godina)
  • sekundarna (11-14)

Nastava se odvija u periodu od 8 mjeseci, jednom nedjeljno, tri vezana časa, svaki u trajanju od 40 minuta. Tokom nedjelje svaki polaznik bi trebao da odvoji 15 minuta dnevno za rad na abakusu.

Obrazovni program se sastoji iz dva nivoa:
I OSNOVNI KURS MENTALNE ARITMEIKE SUANPAN obuhvata operacije sabiranja i oduzimanja;
II NAPREDNI KURS MENTALNE ARITMETIKE SUANPAN gdje se obrađuju operacije množenja i dijeljenja, i sve operacije daju rezultate isključivo uz pomoć misaonog procesa. Napredni kurs se može pohađati samo pod uslovom da je osnovni kurs savladan u potpunosti.

Na kraju svakog nivoa organizuju se takmičenja. Djeca čiji uspeh nije manji od 70% stiču kvalifikaciju za sljedeći nivo. Kod rada sa djecom uzrasta 5-7 godina, primjenjuju se segmenti Montessori obrazovanja prilikom obuke mentalne aritmetike. Napredak kod djece predškolskog uzrasta je izuzetan. Većina djece ovog uzrasta ne zna brojeve u trenutku dolaska u centar, dok nakon 8 mjeseci uspješno vrši sabiranje i oduzimanje nizova do 100.

Obuku djece vode licencirani profesori za prenošenje znanja iz oblasti SuanPan mentalne aritmetike, profesori razredne nastave sa iskustvom u radu sa djecom. S obzirom na to da djeca školskog uzrasta imaju obimno gradivo, njihov napredak je lako uočljiv jer se primjećuje da se obaveze nakon kursa obavljaju brže i uspješnije, a napredak primjećuju i sama djeca tako da su motivisanija za dalji rad.

Kontaktirajte nas
Mentalna aritmetika, Baltazar Podgorica

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano za naš rad i program mentalne aritmetike SuanPan možete nas kontaktirati na telefone:

  • 067 11 22 22
  • 020 67 22 22

ili nam pisati putem E-mail adrese:

Trajanje programa
  • Osnovni kurs – osam mjeseci
  • Međukurs – dva mjeseca
  • Napredni kurs – osam mjeseci
    Nastava se održava jednom nedjeljno, i to tri vezana časa od po 40 min.

Upis za program mentalne aritmetike je u toku.


Broj polaznika je ograničen.

Utisci djece
"Nijesam znala ni broj 1, pošla sam u školicu i moja nastavnica me je naučila za nekoliko mjeseci da računam do 100. Sada sa računaljkom i fleš karticom bez muke umijem da saberem i oduzmem sve brojeve do 100. Imam super društvo i voljela bih da i dalje učim u ovoj školi." 

Maša Nešić (5 godina)

Utisci roditelja
Odnos prema djeci je prijatan i opušten, što stvara atmosferu gdje dijete uživa i u radu, pored igre, priče...Tako da je mom djetetu bolja pažnja, koncentracija i ponašanje, a računanje se prosto podrazumijeva." 
Grigor kaže: "Škola mi je vesela, učiteljica najbolja, a drugari super."

Gordana Ristić
(Grigor, 6 godina)

Mentalna aritmetika, Baltazar Podgorica
All rights reserved © 2015 SuanPan Mentalna aritmetika | Obrazovni centar Baltazar