lovecleatsCr7 Gold Cleats,Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,

SuanPan Mentalna aritmetika

SuanPan Mentalna aritmetika je razvojni program koji pojačava pažnju, koncentraciju i memoriju. Ona se sastoji od aritmetičkih kalkulacija gde se koristi samo ljudski mozak, bez pomoći kalkulatora, kompjutera, papira ili olovke.

UPIS JE U TOKU - BROJ POLAZNIKA JE OGRANIČEN
SuanPan Mentalna aritmetika - Baltazar
Baltazar

Pismo predstavljanja

Baltazar je obrazovni centar koji posjeduje licencu za primjenu programa SuanPan mentalne aritmetike, kao jedne od najefikasnijih metoda za usvajanje znanja i sposobnosti iz mentalne aritmetike.
Program mentalne aritmetike obuhvata polaznike 3 starosne grupe:

 • kinder ( 5-7 godina)
 • primarna (7-10 godina)
 • sekundarna (11-14)

Obuka se sastoji iz 2 nivoa. Prvi osnovi kurs mentalne aritmetike - obuhvata operacije sabiranja i oduzimanja i napredni kurs mentalne aritmetike - obuhvata operacije mnozenja i deljenja. Napredni kurs moze se pohađati samo pod uslovom da je osnovni kurs savladan u potpunosti.

Program započinje primjenom ABAKUSA (računaljke) i auditivnog treninga, a nakon izvjesnog vremena dolazi do usvajanja i vizualizovanja računaljke, što dovodi do misaonog izvođenja računskih operacija. Osim rada na računaljci program je propraćen testovima (pažnje i koncentracije) i kreativnim igrama.

Nakon redovnog pohađanja kursa iz mentalne aritmetikeSuanPan, može da se vidi napredak u sljedećim oblastima:

 • pojačana pažnja i koncentracija
 • slušanje sa razumijevanjem i opažanje
 • učenje putem taktilnih, vizuelnih i auditivnih nadražaja-pojačavanje osjećaja iz pomenutih domena
 • memorija i refleksi
 • kreativnost i sposobnost zamišljanja (vizualizacija)
 • samopouzdanje i samopoštovanje koji dostižu svoj najviši stepen za taj uzrast

Objašnjenje o kadru

U našoj školi, za primjenu programa SuanPan mentalna aritmetika, zadužene su profesorice razredne nastave koje imaju iskustva u radu sa djecom i koje su licencirane i obučene za pružanje nastave iz SuanPan mentalne aritmetike.
One sa njima prolaze kurs u trajanju od 8 mjeseci, nastava je organizovana jednom nedjeljno i obuhvata tri vezana časa, svaki u trajanju od 40 minuta. Na kraju kursa, učenik će moći mentalno da izračuna matematičke operacije za 3-5 sekundi, na primer:

58-16-27+47=? 
324 / 36=?
410 x 15=?
1566-849=?

Na kraju svakog nivoa organizuju se takmičenja. Ona djeca čiji postignuti uspjeh nije manji od 70 % stiču kvalifikaciju za sljedeći nivo.

Obuka za SuanPan
SuanPan racunaljka

Program mentalne aritmetike SuanPan je program mentalnog razvoja djece od 5 do 14 godina. Shodno starosnoj grupi, podijeljen je u tri edukativne jedinice:

 • KINDER GRUPA : od 5 do 7 godina
 • PRIMARNA GRUPA: od 7 do 10 godina
 • SEKUNDARNA GRUPA: od 11 do 14 godina
Trajanje programa
 • Osnovni kurs – osam mjeseci
 • Međukurs – dva mjeseca
 • Napredni kurs – osam mjeseci
  Nastava se održava jednom nedjeljno, i to tri vezana časa od po 40 min.

Upis za program mentalne aritmetike je u toku.


Broj polaznika je ograničen.

Utisci djece
"Nijesam znala ni broj 1, pošla sam u školicu i moja nastavnica me je naučila za nekoliko mjeseci da računam do 100. Sada sa računaljkom i fleš karticom bez muke umijem da saberem i oduzmem sve brojeve do 100. Imam super društvo i voljela bih da i dalje učim u ovoj školi." 

Maša Nešić (5 godina)

Utisci roditelja
Odnos prema djeci je prijatan i opušten, što stvara atmosferu gdje dijete uživa i u radu, pored igre, priče...Tako da je mom djetetu bolja pažnja, koncentracija i ponašanje, a računanje se prosto podrazumijeva." 
Grigor kaže: "Škola mi je vesela, učiteljica najbolja, a drugari super."

Gordana Ristić
(Grigor, 6 godina)

Mentalna aritmetika, Baltazar Podgorica
All rights reserved © 2015 SuanPan Mentalna aritmetika | Obrazovni centar Baltazar